Old Licks Bluesed Up

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Bestilt av Manger Musikklag i 2010 med støtte fra Det Norske Komponistfond. Tilegnet Peter S. Szilvay


Tittelen gir signal om flere utganspunkt for hvordan stykke kan forstås.
Både ordet "old" og satsbetegnelsene, gir assosiasjoner til forgangne tider, i dette tilfelle til barokken. Stykket er i tre satser:

1. Toccata I
2. Ritornell
3. Toccata II

Toccata er en velkjent musikkform fra barokkens keyboard musikk, et fritt, energifylt stykke, mens ritornell kan bety refreng, altså et tilbakevendende tema som vi bl.a. kjenner fra barokkonsertenes ritornell-form.

Det er den utvendige rammen.

Så har vi begrepet "licks". Det vel bare blues- og rock-gitarister, samt jazz-utøvere som åpenhjertig snakker om "licks"? Sjekker vi ulike toccata´er i den klassiske musikksjangeren, er jeg overbevist om at dersom vi benytter samme ikke-vitenskaplige begrep, ville det gitt mening. Og om vi går enkelte heavygitarister med virtuos teknikk litt nærmere i sømmene, vil vi fort høre at nettopp komponister som Vivaldi og Bach er forbilder for både harmonikk og improvisasjoner. 
Det samme skjer ofte i korpsmusikk: Klassiske komponisthelter, eller filmmusikkhelter´s musikk, eller begge deler, blir  brukt omtrent hele tiden. Etter Philip Wilby´s til tider geniale løsninger på dette i sine brass band verk de siste tjue årene, har det nå blitt en trend å skrive musikk oppå allerede eksisterende musikk, eller skrive musikk som skal ligne på andre sin musikk - om ikke annet, så ligne litt her og der.

Det er altså i det feltet jeg hekter meg på. Og jeg velger å gå åpent ut med det:
Old Licks Bluesed Up er et stykke upretensiøs musikk som ligner litt på andre sin musikk, og som er temmelig vanskelig å spille. Dere vil høre at blues, en av mine første musikalske forelskelser, spøker i bakgrunnen, dere vil høre musikk inspirert av orgellitteraturen, både koral- og arpeggiopassasjer, og en hyllest til Hammond B3 orgelet, kjent fra heavymusikkens tidlige fase. Det blir enkle melodiesnutter i den rolige andresatsen og det blir retning, driv og rapiditet i yttersatsene.


In english:

Commissioned by Manger Musikklag in 2010 with support from the Norwegian Composers Fund. Dedicated to Peter S. Szilvay.

The piece has three movements:
1. Toccata I
2. Ritornell
3. Toccata II

The title gives clues of how the piece can be understood. The words "old" and the name of the movements connect us to the past. The word "licks" comes from blues, rock and jazz. Licks can be arpeggio-figures, scales and riffs that is regularly used in improvisations.

Toccata is a well known musical genre from the baroque keyboard music, a free flowing piece filled with energy. The ritornell can be described as a refrain, in other words a reoccurring theme that we know from the ritornell form of the baroque era.

I have used licks inspired by both old masters and not so old masters, but no quotations! They´re all mine. Enjoy!

Commissioned by Manger Musikklag with support from the Norwegian Composers´Fund. Dedicated to Peter S. Szilvay.
Cantigas

Cantigas for Brass Band 2005
Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Composers´Fund.

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Chorale 
Recitativo accompagnato 
Hommage à B.B. 
Cantiga was a medievel monophonic song from Spain and Portugal. King Alfonso who ruled in the 13th century, collected 400 Cantigas de Santa Maria. We know that there were strong traditions for cantigas and that several types existed. One type was Cantigas de gesta. These were narrative or epic songs.

I don´t use any medieval songs in my work . The fact that people performed cantigas to praise Virgin Mary, make me try to create an atmosphere that reflects the meaning of the word rather than recreate the music. The first movement has to do with this. In the two last movements I use rhythms and dance-like music as a way of respond to the fact that folk music must have been an important part of the tradition, especially cantigas de gesta. Although «Cantigas» form a work in three movements, you will probably experience the music in two parts, slow and fast.


Norsk tekst:

Om Cantigas, fra Groves Dictionary of Music, egen oversettelse): En Spansk og Portugisisk monofon middelaldersang. Den eneste musikken vi kjenner er "Cantigas de Santa Maria" som Alfonso den Vise samlet. Dette arbeidet ble ledet av kong Alfonso mellom 1250 og 1280. De fleste canitgas er ballader om mirakler utført av jomfru Maria (cantigas de mirages) og som hyllest (som de alle egentlig er - cantigas de loor).

Andre ikke-religiøse cantigas har overlevd uten musikk som cantigas de amigo (fremsagt eller sunget av en jente), cantigas de escarnio (nedsettende eller satiriske), cantigas de gesta (narrative eller episke) og andre.

Cantigas fikk betydning for den franske, jødiske og islamistiske kultur. Franske trubadurer flyktet fra Provence til Alfonso´s hoff hvor det virket musikere lenge etter kongens død. Flere enn 100 av de kjente cantigas referer til Italia, Frankrike og England og andre land og forteller pilgrimshistorier om turer gjennom Arles, Orleans, Bordeaux etc. og inn i Spania. Noen forteller også legender om relikvieskrin. Generelt kan man si at Cantigas vitner om en konges visdom som var i stand til å løfte religionens og kunstens tjeneste over landegrenser.

Det finnes en interessant norsk forbindelse til kong Alfonso´s slott! Håkon Håkonsson og Margrete Skulesdatter fikk blant andre sønnen Magnus og datteren Kristina (f. 1234 i Bergen). Magnus ble kong Magnus Lagabøte, mens Kristina ble gift med kong Alfonso´s bror Don Felipe! I den spanske byen Covarrubias har de en statue av henne.

Jeg har komponert i tre satser som har fått hver sin tittel, men andre og tredje sats spilles attacca (de henger sammen) og deler også musikalsk materialet. Verket som helhet vil derfor føles som tosatsig, med en rolig første halvpart og en rask andre halvpart. Satsene er skrevet uten noen direkte referanse til den middelalderske cantigas-tradisjon annet enn at jeg har latt meg inspirere: Hver sats har sin sang eller grunntone og det er deler som kan minne om sang også i de raske delene. Jeg forsøker å skape en folkelig grunnstemning i musikken. Det er slik at alle cantigas som ble sunget skulle kommunisere med vanlige mennesker. Både teaterelementer, rytmer, instrumenter og sang ble brukt. Ved å la grupper/solister fra korpset stå underveis i fremføringen, forsøker jeg å skape en parallell til denne fremføringspraksisen.

Jeg har også bedt om spesielle slagverksinstrumenter som skal låte gammeldags og raslete. Det har blitt bygget en "trash drum" (søppeltromme) for anledningen. I instrumenteringen forsøker jeg også å få til nye klangfarger ved å bruke muter av alle slag og kombinere mutede instrument nye måter (om det fortsatt lar seg gjøre?). Som eksempel kan nevnes andre sats der kornettene spiller med harmon mute sammen med euphonium som også bruker harmon mute (spesialbygde!). Og så benytter jeg to Eb kornetter.

sats: "Chorale" Korpset er delt. En gruppe på ti utøvere (kornetter, baritone og trombone) er skilt fra korpset. To solister (kornett og euphonium) åpner verket og kommenterer det som skjer underveis, mens gruppen på 10 og resten av korpset gjentar hverandres tema samtidig som de gir dem ulik virkning og klang. Det er to slags materiale satt opp mot hverandre. Det ene er utbrodering av en tone som repeteres (statisk element) og det andre et bevegelig materiale (dynamisk element) som er melodisk og harmonisk på en gang. Musikken faller etterhvert til ro i en slags koral der de ulike harmoniske mønstrene samles i en og samme harmoni.

sats: "Recitativo accompagnato" Basstrombone overtar solistrollen. Satstittelen er hentet fra operaverdenen der en solist ikke synger en melodi (aria) men resiterer ledsaget av et stillestående akkompagnement. Noe av tematikken gir et hint om det som kommer i siste sats. Det blir ganske stille før musikken bokstavlig talt stuper inn i tredje sats.

sats: "Hommage á B.B. Denne satsen er en hyllest. "BB" er en forkortelse for brass band, men det er også initialene til den ungarske komponisten Bela Bartók (1885 -1945) som er et av mine store forbilder. Det har blitt en hurtig, energisk og ganske typisk finalesats. Den bygger videre på andre satsen. De hurtige 16-dels løpene settes opp mot et rytmisk motiv. Noe av basstrombonens melodi fra andre satsen kommer tilbake i ny innpakning. Det som finnes av solistinnslag er det slagverk og de to Eb kornettene som står for. I sluttaktene høres et tema fra førstesats og musikken avsluttes med et utrop.

Gåte

Gåte for Brass Band

PUBLISHER: Norsk Noteservice AS

Bestilt av Manger Folkehøgskule til 130 års jubileet i 2007. Uframført I Radøyhallen av elever ved musikklinjen, dirigert av Tormod Flaten.

Folkehøgskolens danske far, N.S.F. Grundtvig, var opptatt av det gåtefulle i livet, det gåtefullet ved mytene og fortellingene, og det gåtefulle ved det å være menneske.

Jeg har noen ganger tenkt at om kunsten skal fortelle oss noe om det gåtefulle livet, må den romme tvilen, slik livet selv rommer tvilen. Har vi plass for tvilen i musikken? Jeg vet det ikke helt selv enda. I noen av mine siste arbeider har jeg forsøkt å la tvilen komme frem. I “Gåte” ligger usikkerheten i et litt nervøst (“poco nervoso”) og til tider skjørt uttrykk, som ikke har tydelig retning eller utvikling.

 

Blue Phrases

(2007) for solo trumpet (C), electronics, amplification and brass band (manus) (dur: ca. 14)
Commissioned by Stavanger Brass Band for Odin Hagen

Riffs and Interludes

(1997) for Brass Band

Riffs and Interludes was written in Autumn, 1997 and commissioned by the Stavanger Brass Band with support from Norsk Kulturråd for the 1998 Norwegian Brass Band Championship.

(Noteservice)

Seid

(1995/96) for Brass Band (Noteservice) (dur: 15:30)
Commissioned as a test piece for the European BB Championship 1996.

(Noteservice)

Abstractions

(1990) Verket ble bestilt av Norges Musikkorpsforbund som pliktnummer til NM for Brass Band 2. divisjon (nå 1. divisjon) til konkurransen i 1990.

Publisher: Noteservice

Circius

(1988) Composed during the summer of 1988. Commissioned by The Norwegian Brass Band Club First performed in the Grieg Hall» at the 10th Anniversary Concert for the Norwegian Championship, Bergen, February 1989. EBML conducted by Michael Antrobus.

Publisher: De Haske

Concerto for Bb Cornet

Version for Brass Band (1993), Wind Band (2013). Also a version for Bb Cornet and Piano.

Norsk Noteservice

Commissioned by Manger Musikklag with support from The Norwegian Renumeration Fund. “Concerto for Bb Cornet and Brass Band” is dedicated to Rune Gundersen who premiered the piece in Bergen 08 May 1994

Nocturne

Totem

Concerto Grosso

for Brass Band and electronics

[PUBLISHER: Norsk Notervice AS]

Stykket ble til på oppdrag fra Knarvik Skulekorps fra Knarvik i Nordhordland ikke langt fra Bergen. De ville utforske bruk av elektronikk i samspill med tradisjonelt brass band. Verket ble framført som selvvalgt stykke i Norgsmesterskapet for skolekorps i 2008 ed komponisten som dirigent. De beviste der at det er mulig å blande et tradisjonsbundet ensemble som brass band med moderne elektroniske klanger.

Totem er et musikalsk møte mellom en indiansk trefløyte (bearbeidet elektronisk), datamaskinklanger og musikk for brass band. I dette møtet oppstår nye klanglige landskap med skulpturer, “totemer av musikk”, inspirert av dette spesielle indianske kunstverket, som forteller viktige indianske historier og hendelser ved hjelp av symboler skjært og malt, eller montert, inn i tre og stein.

Solistgruppen kornett, horn, trombone, eufonium, Eb tuba og vibrafon (slagverk) og elektronisk musikk har ulike roller i verket. 
De veksler mellom rene solistpassasjer og rolle som ledende instrument i tutti-parti.


Totem is a mix of brass band music, indian flute (manipulated electronically) and sounds made on a computer. The project was part of "between accoustics and electronica, a project initiated by the Norwegian Band Federation.

It is a totem in music inspired by the book "The Earth Shall Weep: A History of Native America" by James Wilson. An Indian Totem is a kind of story-telling artefact and the piece is a translation of this elements into music.

Seven soloists play an important role: Cornet, Horn, Trombone, Euphonium, Tuba, Vibraphone and CD (or a computer).
ound/blue/footer_anchor.png

Introduction

Commissioned by Manger Musikklag in 1989. A short concert opener. I quote a couple of Norwegian Folk Tunes to make a musical picture of the Vikings running from the seashore to face a battle. They used to drink something made of mushrooms to prevent fear and pain - They became Berserkings!

Entrada

Introduction no. 2

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

for Brass Band

Commissioned by Eikanger-Bjørsvik Musikklag for the TV contest Resonans in 1990. 
A folk song is here quoted little by little: «Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav». Entrada is dedicated to alle the fishermen who have defied the harsh waters around the Lofoten islands through hundreds of years, fishing for cod.


Norsk tekst:

Verket ble bestilt av EBML med tanke på TV-konkurransen “Resonans”.
Undertittelen er “Introduction no. 2”. Det føyer seg inn i en liten serie av i alt fire stykker som er komponert som åpningsmusikk i ulike sammenhenger.
I dette stykket (som i flere andre av mine verk) siterer jeg etterhvert en folketone: 
“Han Sjursvein han rodde på Lofotens hav”. 
Stykket er en hyllest til fiskerne som hvert år i hundreder av år har trosset lofothavet på jakt etter skrei.

Hommage à W. A. Mozart

I wanted to compose a hommage, but I thought that easy-listening music was not the right thing to do. I desided to compose a new piece of music entirely based on Mozart, but not as a kind of «look alike-Mozart-music.» I wanted it to be my kind of music, were you kind find more than one element put upon each other.

The piece is based on themes by Mozart, often two, sometimes three themes put upon each other. I started to do two instrumentations, Mozart´s first piece (K.1), a Minuet and Trio Mozart composed when he was six. The second piece I instrumentated was his Divertimento No.7 (K. 205), but only the Finale movement (Presto) is presented in full version.
I have also composed new music based on Mozart´s date of birth and is initials (W.A. Mozart). This material has become fanfare-like music, with rhythms that I have got from the Overture to The Magic Flute (K. 620). I also use the chords from the Adagio that opens the overture.

These fragments are presented by three different ensembles:
The first ensemble is an octet (Soprano Cornet, Repiano Cornet, Flugelhorn, two Trombones, Baritone, Euphonium and Bb bass), that plays quotations from the Divertimento.  
The second ensemble (Xylophone, Marimba and Tubular Bells) plays the Minuet and Trio.
The third ensemble (rest of the band) presents elements from The Magic Flute and my own music.

In the last part of the piece you will hear the Presto from K. 205 in a complete version played by the octet. However, I have composed music to go with it: Mozart´s music accompanied by some kind of fireworks.

Commissioned for the 2006 RNCM Festival of Brass by Paul Hindmarsh, with funds from the Brass Band Heritage Trust and the John Golland Trust


Jeg ville skrive en hyllest, men noe lett musikk eller «mozart-look-alike-musikk» følte jeg ble feil å gjøre. Jeg bestemte meg for å skrive et nytt stykke, min egen musikk der musikken ofte ligger i flere lag, som helt og holdent baserte seg på Mozart.

Stykket baserer seg på Mozart-tema, med to og tre tema spilt samtidig. Jeg begynte arbeidet meg å instrumentere noe av Mozart´s musikk, Mozarts´s første registrerte stykke Minuett og Trio (K. 1) som han komponerte når han var seks år, og hans Divertimento nr. 7 (K. 205), men bare Finalen (Presto) ble gjort i komplett utgave. De andre satsene plukket jeg deler fra.

Jeg komponerte også musikk som fant tonene i Mozart´s initialer (W.A. Mozart) og fødselsdato. Dette ble til en fanfarelignende musikk med rytmer hentet fra overtyren til Tryllefløyten (K. 620). I «stjal» også akkordene fra overtyrens innledning.

For å presentere du ulike lagene av musikk, grupperte jeg korpset. En oktett (Eb kornett, Bb kornett, flygelhorn, to tromboner, baritone, euphonium og Bb bass) spiller utdrag fra Divertimento no. 7.
En trio (xylofon, marimba og rørklokker) spiller Minuett og Trio.
Resten av korpset spiller elementer fra Tryllefløyten samt min egen musikk.

I siste del av stykket blir presto-satsen fra Divertimento presentert i sin helhelt av oktetten. Men for å gi bursdagsfeiringen det rettet «sus», skrev jeg en slags fyrverkerimusikk oppå dette.

Stykket ble bestilt av Paul Hindmarsh for RNCM Festival of Brass 2006, med støtte fra Brass Band Heritage Fond og John Golland Fond.

Awakening

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Verket ble bestilt av Manger Musikklag i 1990 og urfremført av dem.

Jeg tok utgangspunkt i at stykket skulle utvikle seg i lange crescendi fram til et dynamisk høydepunkt i sluttaktene.

Awakening, oppvåkning, har en betydning da stykket representerte et ønske om å finne en vei jeg kunne følge som komponist, spesielt i arbeidet med å skrive for blåsere, uten å være nødt til å tenke kommersielt. Resultatet ble en blanding av modalitet og riff-aktige motiv.

I 2017 instrumenterte jeg stykket for Wind Ensemble (orkesterblås og slagverk) på oppdrag fra Trond Sæverud og Galveston Symfoniorkester (Texas, USA).

Awakening is structured as a series of long crescendi.
Awakening also pointed out a new direction for me when writing for wind. and brass instruments, an energetic style based on extended modality and short riff-like motives. 

Awakening was commissioned by Manger Musikklag in 1990.

In 2017 I made a version for Wind Ensemble (Orchestral Winds and Percussion), commissioned by Trond Saeverud for Galveston Symphony Orchestra (Texas, USA).