Awakening

[PUBLISHER: Norsk Noteservice AS]

Verket ble bestilt av Manger Musikklag i 1990 og urfremført av dem. Jeg tok utgangspunkt i at stykket skulle utvikle seg fra “ppp” til “fff”. Karakter og tempo skifter underveis, og det dynamiske høydepunktet nås i avslutningstaktene.

Awakening, oppvåkning, har en betydning da stykket representerte et ønske om å finne en vei jeg kunne følge som komponist, spesielt i arbeidet med å skrive for blåsere, uten å være nødt til å tenke kommersielt. 

I 2017 instrumenterte jeg stykket for orkesterblås og slagverk på oppdrag fra Trond Sæverud og Galveston Symfoniorkester (Texas, USA)  - og for wind band.

Awakening is structured as a long crescendo.
Awakening also pointed out a new direction for me when writing for wind. and brass instruments, an energetic style based on extended modality and short riff-like motives. 


Awakening ommissioned by Manger Musikklag in 1990.
In 2017 i made a version for orchestral winds, commissioned by Trond Saeverud for Galveston Symphony Orchestra (Texas, USA) - and for Wind Band.