Commissioned by Manger School Band and their conductor (at that time) Bjørn Sagstad in 1990. He wanted a calm, slow piece of music. Nocturne means «night music». It does not reflect a particular dream, but the feeling you get when you´re day-dreaming: you are in the middle of beeing awake and asleep.


Dette stykket ble komponert høsten 1990 på bestilling fra Bjørn Sagstad som på den tiden dirigerte Manger Skulemusikklag.
Sagstad ønsket et rolig, klanglig stykke noe som førte til at det ble et stykke “nattmusikk”. Her blir reminisenser fra middelalderens vokalmusikk satt opp mot dagens måte å tenke harmoni og klang.