Maiminner

Bestilt av Bodø Sinfonietta i anledning 200års jubileet for grunnloven. Støttet av Norsk kulturråd.

For meg som har hatt korpsoppdrag siden jeg var 10-11 år, er grunnlovsfeiringen en dag som forplikter full innsats. Vi begynte å spille da salutten gikk kl 07:00(!) og åpnet alltid med Ja, vi elsker. Mine maiminner er således preget av dette og noen av marsjene som jeg har vært med å spilt. Mange av de finnes i dette 2 min og 14 sekunder lange stykket.

Urframføringen ble dirigert at Peter S. Zilvay