Song for Kharon

(2009) For tuba og elektronikk.

Kharon er fergemannen de gamle grekere mente fraktet de døde over elven Styx, elven som alle døde måtte over på vei til Hades. Lament-temaet som opprinnelig var en slags refleksjon over det faktum at også den verste despot, må ha en bevissthet om døden, blir nå til sangen som synges for dødsrikes fergemann. Slik Orfeus i følge myte gjorde det da han klarte å fri sin kjære Euridice fra dødsrike ved å synge. Det endte ikke lykkelig, som vi alle vet.

Klagesang har en lang tradisjon musikalsk sett, en slags arketype blant musikalske ytringer. Men også slitterære yttrykk som strekker seg tilbake til greske diktverk, bl.a. Iliaden og Idyseen og Det Gamle Testamentet.

Samarbeidet mellom Eirik Gjerdevik strekker seg pver mange år pog mange verk. Etter at han har spilt inn alle mine soloverk for tuba, inkludert tubakonserten "The Cry of Fenrir" på to plater, forsker viogså litt på krysningen akustisk instrument (tuba) og elektronikk. Idéen er at elektronikk og instrument har samme materialmessige utgangspunkt, men at verket blir et samspill mellom de to.