Aubade - Dawn Songs of the Fabulous Birds

(2002-2003) for Brass Band (dur: ca. 16:15)
Commissioned by The Norwegian Band Federation for the European Brass Band Championship in Grieghallen, Bergen, 2003.

Jeg husker ble vekket av måkenes intense "party"-lyder rett utenfor huset vårt i Lofoten. Få vil kalle det vakkert, spesielt ikke klokken halv fem om morgenen.

Men jeg ble fascinert av å lytte til fuglenes allsidige musikalske språk. De synger ikke lange melodier eller lange fraser, men heller lyder og signal som formes i korte motiv.

Aubade er basert på min enkle måte å analysere fuglesang og kanskje viktigere: musikalske bilder av imaginære fugler, skapninger med vinger som bare finnes i eventyr og myter.
Det hele begynner med en bariton-kadens som vekker alle sovende skapninger. Snart begynner alle å synge sin sang på den ene eller andre måten.

Komposisjonen har en burlesk scherzo-karakter som inkluderer rolige ekspressive mellomspill. Tradisjonelle element som melodi og harmoni er kombinert med lyder som ikke er så vanlige å høre i brass band, og effekter skapt ved hjelp av mange ulike muter brukt samtidig, og synging og spilling samtidig.

Jeg er ikke så opptatt av å ha et program for verket. Det eneste jeg vet er at ved å tenke på den hørte dragesangen, sangen fra en griff, lyden av en dodo, så ble kreativiteten min stimulert.


 

I remember the very early morning wake-up ceremonies caused by Seagulls having a “party” outside our home in Lofoten. Very few would describe it as beautiful, particularly not at 4:30 in the morning...

When listening carefully to birds singing you will notice the diversity and different musical languages: they don´t sing tunes or long phrases, they rather make sounds and signals, based on short motives.

Aubade is based on my quite simple way of analysing birds song and, maybe more important: musical pictures of the imaginary birds: the creatures with wings that exists only in myths and legends.

The whole story starts with a Baritone-cadenza that evoke all the sleeping creatures. Very soon they all start to sing their songs in one way or another.

The composition has a burlesque scherzo-character including slow espressive intersections. Traditional elements like melody and harmony is combined with extensive sounds and textural effects created by use of multiple muting, singing and playing at the same time.
As a piece of music, Aubade follows its own rules based on well-known elements like melodies, arpeggio-figures, harmonies, rhythms, variations and recapitulation of ideas.

I am not too concerned about having a program for the piece. I just know that by thinking of the unheard dragon-songs, griffin-songs, the sound of the dodo, my creativity was stimultated.