Chant

(2007) Bestilt av Grenland Internasjonale Brass Festival

 

Kong Olav Haraldson, som døde i slaget på Stiklestad ble gjort til helgen og dyrket i hele europa. Så langt unna som i Konstantinopel ble en av de omlag 200 kirkene bygd til hans minne. Og det ble utviklet en egen messe for St Olav, det såkalte Nidarosordinariet.

«Chant» er komponert over en sekvens (Sequentia) fra Olavsmessen som oppstod på 1100-tallet («Lux illuxit lætabunda»). Sekvensen er en del av messen der en lang tekst er diktet fritt og så satt melodi til etter datidens regler - musikk som vi kjenner som enstemmig gregoriansk sang. 
I sekvensene var det anledning til å fokusere direkte på helgenen som skulle feires, i motsetning til hymnen og kollektbønnen som var korte tekster basert på bibelvers.

Melodiene ble ikke notert med tekst og «sorte prikker» som indikerte tonehøyde. Når jeg leste dem (Norges Musikkhistorie, Aschehoug & Co. 2001), kunne jeg forholde med ganske fritt til rytmen.

Samtidig kommenterer jeg melodistrofene. Med egne melodier i et forsøk på å skape et stykke musikk som skal være noe annet enn det opprinnelige, men likevel kirkemusikk der kirkens tidligste musikkpraksis ligger som en dåm over det hele.