Dampsanger

(Steam Songs)

for Brass Band

(2006)

Dur: 14:30

[PUBLISHED: Norsk Noteservice A/S]

I 2006 fylte Skibladner 150 år. Bestillingsverket skulle være et konsertverk og en hyllest på samme tid og komponeres for brass band. Gjøvik Bybrass var oppdragsgiver med støtte fra Norsk kulturråd. Uframføringen gjorde imidlertid Flesland Musikklag, dirigert av Svein Henrik Giske.

Det er ikke mye til felles med brass band og dampbåter ytre sett. Jeg har klart å finne noen som ikke er direkte synlige. De er begge et direkte resultat av den industrielle revolusjon, er omtrent like gamle og de lager lyd, rytmer og toner.

Verket har jeg kalt «Dampsanger» og det er delt i fire satser, som en suite. Første sats heter «Hyllest». Her er første del av overtonerekken et viktig musikalske element. Alle ting som lager toner frembringer overtoner, f.eks. en dampfløyte, men da bare én eller noen få toner av gangen. Med messinginstrumentene kan jeg variere dette og jeg utnytte det i komposisjonen.

Andre sats består av noen variasjoner over Skibladners dampfløyte. Jeg har ikke hørt fløyten selv, annet enn på et opptak jeg fikk tilsendt. Fløyten på opptaket lager et (uforskyldt) lite motiv av tre toner fordi den er litt treg med å komme i gang. Jeg har transkribert motivet og lar det bli utgangspunkt for «Variasjoner over en dampfløyte», som satsen heter.

Tredje sats er rolig. Den har jeg kalt «Blikkstille». Her forestiller jeg meg en vakker vindstille dag hvor man kanskje ligger ved strandkanten og lar tankene flyte ut. I det fjerne høres Skibladner.

Fjerde og siste sats heter «Dampdans». Tonegangene henter jeg delvis fra førstesatsen. Her har jeg tenkt at skovler og virvler av vanndamp sammen lager en dans i skjeve taktarter.

http://torsteinaagaardnilsen.no/old/templates/yoo_noble/images/background/blue/footer_anchor
Steam Songs

Commissioned in 2006 with support from the Norwegian Cultural Fund to celebrate the world´s eldest paddle steamer in operation."Skibladner" is still in regular traffic every summer on Lake Mjøsa.

1. Celebration Like the steamboat-whistle, brass instruments need air to work. The arpeggio-passages are made by using the overblow-technic, creating chords based on overtones.

2. Variations on a steamwhistle The sound of the Skibladner-whistle was mailed to me as a sound-file. I tried to transcribe this not-quite-in-tune-whistle, and composed some variations on this "theme".

3. Calm Lake A sunny afternoon by the lake. As in a daydream the music is quiet and distant.

4. Steam Dance The smoke from the chimnies dance upwards. This is pictured in a dance based on harmonies from the first movement.